Impressum

Údaje o spoločnosti, ktorá prevádzkuje internetový obchod:

Majiteľ lokality: 3 Concept Hungary Ltd.

Názov spoločnosti: 3 Concept Hungary Ltd.

Telefónne číslo: +36 30 533 3761

Ústredie: 2330 Dunaharaszti Magyar utca 25/2.

DAŇOVÉ ČÍSLO: 28737889-2-13

Názov banky: K&H Bank 

Číslo bankového účtu: 10403105-50526975-77511008

Registračný orgán: Obchodný súd Všeobecného súdu v Miškovci

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-222911

DAŇOVÉ ČÍSLO: 28737889-2-13

E-mailová adresa: info@uniquedoormats.sk

Webová stránka: uniquedoormats.sk

Umiestnenie spravovaných údajov:

Názov: ELIN.hu It Service and Consulting Ltd.

Ústredie : 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Dostupnosť: +36 70 297 4811, info@elin.hu

Webovástránka : www.elin.hu